ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของการบริหารงานควบคู่กับทีมงานที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปในตลาดอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทาง บริษัท พีซีไอ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ หนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยให้บริการออกแบบและผลิตตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท พีซีไอ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานทางภาคอุตสาหกรรมในด้าน การบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพงานของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Copyright © 2007 PCI Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.